Inschrijving seizoen 2021

08-05-2021 -

We hebben voor de start van dit seizoen geen algemene ledenvergadering kunnen houden. Traditioneel wordt daar ook de inschrijving voor het komende seizoen bevestigd, en wordt het inschrijvingsgeld betaald. Dat is nu dus allemaal niet gebeurd. Daarom zouden we jullie willen vragen om via e-mail aan Stefan te laten weten of je je lidmaatschap wenst te verlengen, en zo ja, ook het inschrijvingsgeld van 20 euro per persoon over te schrijven op onze clubrekening. Dus concreet:

-          Laat in een e-mail naar stefandeclerck@telenet.be weten of je in 2021 nog lid wenst te blijven;

-          Zo ja, schrijf het bedrag van 20€ over op rekening BE68 0682 0525 2734 van WTC Ottergem.

Ook eventuele nieuwe leden kunnen zich melden bij Stefan (en de nodige contactgegevens bezorgen), en hun inschrijvingsgeld via overschrijving regelen.