Leden

1. Abbeloos Gert

Abbeloos Gert Groep: A-groep
Lid sinds: 28-02-2014
Aantal km's dit seizoen: 312 km

2. Baeyens Herwig

Baeyens Herwig Groep: B-groep
Lid sinds: 01-01-2001
Aantal km's dit seizoen: 0 km


3. Bal Frederik

Bal Frederik Groep: A-groep
Lid sinds: 12-04-2022
Aantal km's dit seizoen: 335 km


4. Beeckmans Danny

Beeckmans Danny Groep: A-groep
Lid sinds: 20-01-2002
Aantal km's dit seizoen: 317 km


5. Blancquaert Gerrit

Blancquaert Gerrit Groep: C-groep
Lid sinds: 20-01-2005
Aantal km's dit seizoen: 308 km


6. Cailliau Marcel

Cailliau Marcel Groep: C-groep
Lid sinds: 08-08-2010
Aantal km's dit seizoen: 0 km


7. Clompen Veerle

Clompen Veerle Groep: B-groep
Lid sinds: 20-01-2004
Aantal km's dit seizoen: 190 km


8. Coppens Karel

Coppens Karel Groep: B-groep
Lid sinds: 20-01-2002
Aantal km's dit seizoen: 128 km


9. De Clerck Stefan

De Clerck  Stefan Groep: C-groep
Lid sinds: 01-08-1987
Aantal km's dit seizoen: 242 km


10. De Clercq Kristof

De Clercq Kristof Groep: B-groep
Lid sinds: 05-08-2019
Aantal km's dit seizoen: 0 km


11. De Jaegher Luc

De Jaegher Luc Groep: B-groep
Lid sinds: 19-02-2012
Aantal km's dit seizoen: 283 km


12. De Keyser Danny

De Keyser Danny Groep: C-groep
Lid sinds: 21-01-2007
Aantal km's dit seizoen: 70 km


13. De Keyser Ward

De Keyser Ward Groep: A-groep
Lid sinds: 06-03-2016
Aantal km's dit seizoen: 0 km


14. De Keyser Gerard

De Keyser  Gerard Groep: B-groep
Lid sinds: 20-01-2001
Aantal km's dit seizoen: 345 km


15. De Lausnay Chris

De Lausnay Chris Groep: C-groep
Lid sinds: 19-02-2012
Aantal km's dit seizoen: 115 km


16. De Lausnay Tom

De Lausnay Tom Groep: A-groep
Lid sinds: 09-02-2013
Aantal km's dit seizoen: 487 km


17. De Mol Jan

De Mol Jan Groep: A-groep
Lid sinds: 12-04-2022
Aantal km's dit seizoen: 420 km


18. de sterck kenneth

de sterck kenneth Groep: A-groep
Lid sinds: 03-03-2024
Aantal km's dit seizoen: 487 km


19. de wever villard

de wever villard Groep: A-groep
Lid sinds: 04-04-2022
Aantal km's dit seizoen: 84 km


20. D'Haese Wim

D'Haese Wim Groep: C-groep
Lid sinds: 01-01-1990
Aantal km's dit seizoen: 249 km


21. Francq Hendrik

Francq Hendrik Groep: A-groep
Lid sinds: 08-01-2022
Aantal km's dit seizoen: 195 km


22. goossens michiel

goossens michiel Groep: A-groep
Lid sinds: 03-04-2023
Aantal km's dit seizoen: 327 km


23. Jacobs Guy

Jacobs Guy Groep: A-groep
Lid sinds: 04-06-2018
Aantal km's dit seizoen: 250 km


24. Lammens Kristof

Lammens Kristof Groep: C-groep
Lid sinds: 01-05-2021
Aantal km's dit seizoen: 319 km


25. Mallefroy Dieter

Mallefroy Dieter Groep: A-groep
Lid sinds: 16-02-2013
Aantal km's dit seizoen: 340 km


26. Mariën Johan

Mariën Johan Groep: B-groep
Lid sinds: 01-03-2015
Aantal km's dit seizoen: 410 km


27. Meerschaut Krist

Meerschaut Krist Groep: A-groep
Lid sinds: 20-01-2004
Aantal km's dit seizoen: 255 km


28. Mertens David

Mertens David Groep: B-groep
Lid sinds: 20-01-2002
Aantal km's dit seizoen: 0 km


29. Moens Christof

Moens  Christof Groep: A-groep
Lid sinds: 12-04-2022
Aantal km's dit seizoen: 0 km


30. Mollaert Guy

Mollaert Guy Groep: C-groep
Lid sinds: 01-03-2015
Aantal km's dit seizoen: 0 km


31. Mollaert Tim

Mollaert  Tim Groep: A-groep
Lid sinds: 20-01-2006
Aantal km's dit seizoen: 0 km


32. pappaert stefaan

pappaert stefaan Groep: A-groep
Lid sinds: 03-04-2023
Aantal km's dit seizoen: 487 km


33. Remory Arthur

Remory Arthur Groep: B-groep
Lid sinds: 01-10-2005
Aantal km's dit seizoen: 410 km


34. Remory Filip

Remory Filip Groep: C-groep
Lid sinds: 27-04-2008
Aantal km's dit seizoen: 126 km


35. Roelandt Raf

Roelandt Raf Groep: B-groep
Lid sinds: 01-10-2005
Aantal km's dit seizoen: 401 km


36. Rottiers Patrick

Rottiers Patrick Groep: C-groep
Lid sinds: 01-01-1980
Aantal km's dit seizoen: 371 km


37. Segers Conny

Segers Conny Groep: C-groep
Lid sinds: 09-04-2013
Aantal km's dit seizoen: 371 km


38. Timmermans Geert

Timmermans Geert Groep: A-groep
Lid sinds: 21-04-2013
Aantal km's dit seizoen: 232 km


39. Uytterhaeghen Guido

Uytterhaeghen Guido Groep: A-groep
Lid sinds: 10-12-2012
Aantal km's dit seizoen: 397 km


40. van de sijpe marc

van de sijpe marc Groep: B-groep
Lid sinds: 14-03-2024
Aantal km's dit seizoen: 192 km


41. Van Den Bossche Luc

Van Den Bossche Luc Groep: B-groep
Lid sinds: 20-01-2004
Aantal km's dit seizoen: 190 km


42. Van Den Eeckhout Brenda

Van Den Eeckhout Brenda Groep: B-groep
Lid sinds: 20-01-2005
Aantal km's dit seizoen: 401 km


43. van den rijse jozef

van den rijse jozef Groep: C-groep
Lid sinds: 12-04-2023
Aantal km's dit seizoen: 259 km


44. Van Den Steen Patrick

Van Den Steen  Patrick Groep: C-groep
Lid sinds: 01-01-2017
Aantal km's dit seizoen: 63 km


45. Van Den Steen Stijn

Van Den Steen  Stijn Groep: A-groep
Lid sinds: 01-01-2017
Aantal km's dit seizoen: 402 km


46. Van Der Donckt Rudy

Van Der Donckt Rudy Groep: C-groep
Lid sinds: 01-01-2019
Aantal km's dit seizoen: 253 km


47. Van Der Eecken Martin

Van Der Eecken Martin Groep: B-groep
Lid sinds: 01-01-1980
Aantal km's dit seizoen: 338 km


48. Van Der Eeken Patrick

Van Der Eeken Patrick Groep: C-groep
Lid sinds: 14-10-2017
Aantal km's dit seizoen: 0 km


49. van hauwermeiren kristof

van hauwermeiren kristof Groep: B-groep
Lid sinds: 21-06-2021
Aantal km's dit seizoen: 67 km


50. Van Impe Tom

Van Impe Tom Groep: B-groep
Lid sinds: 19-09-2016
Aantal km's dit seizoen: 197 km


51. Van Leuven Julien

Van Leuven Julien Groep: B-groep
Lid sinds: 22-12-2008
Aantal km's dit seizoen: 343 km


52. Van Leuven Ortwin

Van Leuven Ortwin Groep: C-groep
Lid sinds: 01-03-2007
Aantal km's dit seizoen: 301 km


53. van lierde patrick

van lierde patrick Groep: B-groep
Lid sinds: 01-08-2015
Aantal km's dit seizoen: 0 km


54. Van Paemel Eric

Van Paemel Eric Groep: B-groep
Lid sinds: 15-07-2000
Aantal km's dit seizoen: 410 km


55. Van Rysselberghe Kenny

Van Rysselberghe Kenny Groep: C-groep
Lid sinds: 26-02-2019
Aantal km's dit seizoen: 190 km


56. Vellemans Lorent

Vellemans Lorent Groep: A-groep
Lid sinds: 06-03-2016
Aantal km's dit seizoen: 255 km


57. verhaest rik

verhaest rik Groep: A-groep
Lid sinds: 01-03-2024
Aantal km's dit seizoen: 175 km


58. Vermeulen Wim

Vermeulen Wim Groep: C-groep
Lid sinds: 01-05-2021
Aantal km's dit seizoen: 319 km


59. watcant luc

watcant luc Groep: A-groep
Lid sinds: 01-03-2024
Aantal km's dit seizoen: 80 km