Richtlijnen bij fietsen in groep

Als je fietst in groep (minimum 15 personen, voorheen sprak men van wielertoerisme in groep) regelt de wetgeving de modaliteiten voor het rijden in groep.

Twee mogelijkheden:
 • De groep volgt dezelfde regels als de individuele fietser.
 • De groep volgt de regels voor fietsers in groep. In dit geval heef de groep meer mogelijkheden, maar ook bepaalde verplichtingen.
Waar en hoe rijden?

(als de groep de regels volgt voor fietsers in groep)
 • Gebruik van de fietspaden is niet verplicht.
 • Met maximum twee naast elkaar rijden mag altijd, op voorwaarde dat je gegroepeerd blijft.
 • Op een baan zonder rijstroken mag je niet meer dan een breedte gelijk aan die van één rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.
 • Op een rijbaan met rijstroken gebruik je alleen de rechter rijstrook.
Wegkapiteins en begeleidende auto’s

(als de groep de regels volgt voor fietsers in groep)
 • Van 15 tot 50 fietsers:
  • ten minste 2 wegkapiteins mag
  • 1 of 2 begeleidende auto’s toegelaten; als er één begeleidend voertuig is  moet dit de groep volgen.
   maar deze 2 wagens mogen geen kolonne vormen achter de groep. 
   de groep gedraagt zich niet als fiets maar als autovoertuig: dus geen enkele richting straten noch wegen verboden voor motorvoertuigen gebruiken !
 • Van 51 tot 150 fietsers:
  • ten minste 2 wegkapiteins verplicht
  • 2 begeleidende auto’s verplicht.
  • de wegkapiteins moeten ten minste 21j oud zijn en om de linkerarm een band dragen met de nationale driekleur en het woord “wegkapitein”.
  • op kruispunten zonder verkeerslichten kunnen ze het verkeer stilleggen door middel van een verkeersbord C3 (witte cirkel met rode rand), en kunnen ze aanwijzingen geven.
  • de wegkapitein moet geen lijst van de deelnemers meer in zijn bezit hebben.
  • de begeleidende auto’s moeten de groep ongeveer 30m voorafgaan of volgen.
  • de begeleidende auto’s moeten een speciaal bord voeren, goed zichtbaar voor het tegemoetkomend en achteropkomend verkeer.