Inleg seizoen 2023

03-03-2023 -

Sinds de invoering van de Euro in 1999 leggen we bij de start van elke rit 5 € uit.  De inleg is in de eerste plaats bedoeld om 2 ‘gewone’ consumpties te financieren en om onze chauffeurs die ons elke zondag trouw volgen te compenseren  onder de vorm van drankbonnetjes.  Wat overblijft wordt bijgepast voor onderhoud, brandstof, verzekering en taks van onze auto’s.  Gelet op het algemeen gestegen prijspeil en om een kleine inhaaloperatie door te voeren werd beslist om de inleg op te trekken naar 7 €.